Υποστήριξη μαθησιακών, συναισθηματικών και αναπτυξιακών αναγκών σε παιδιά και εφήβους

 • Αξιολόγηση γνωστικών ικανοτήτων και σχολικής ετοιμότητας, συναισθηματικής κατάστασης και συμπεριφοράς
 • Ψυχοπαιδαγωγικές παρεμβάσεις σε παιδιά
 • με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (δυσλεξία),
 • μαθησιακές δυσκολίες (φωνολογικής ενημερότητας, γραφής και ανάγνωσης, κατανόηση κειμένου, γραπτής έκφρασης και μαθηματικών)
 • αυτισμό/ σύνδρομο Asperger,
 • διάσπαση προσοχής και υπερκινητικότητα,
 • προβλήματα συμπεριφοράς και επιθετικότητα
 • Εκπαίδευση σε στρατηγικές μελέτης και μάθησης
 • Καλλιέργεια δημιουργικής γραφής και σκέψης
 • Εξάσκηση στη διαδικασία επίλυσης προβλημάτων
 • Εκπαίδευση σε κοινωνικές δεξιότητες και αντιμετώπιση δυσκολιών κοινωνικής προσαρμογής
 • Συμβουλευτική παιδιών και εφήβων
 • που βιώνουν έντονο άγχος,
 • έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση και αντιμετωπίζουν τον εαυτό τους με μια δόση αποτυχίας,
 • χαρακτηρίζονται από συναισθηματική αστάθεια και ανωριμότητα με βάση το αναπτυξιακό τους στάδιο
 • δυσκολεύονται να εκφράσουν και να διαχειριστούν τις δυσκολίες τους
 • βιώνουν μια οικογενειακή κρίση (πένθος, διαζύγιο, μετακόμιση, … )
 • δυσκολεύονται να προσαρμοστούν σε αλλαγές και νέες απαιτήσεις
 • Ομάδες δημιουργικής έκφρασης για παιδιά και εφήβους