Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα μου

«…Η ψυχολογία δεν μπορεί να πει στους ανθρώπους πως θα έπρεπε να ζήσουν τη ζωή τους.
Μπορεί όμως να τους παρέχει τα μέσα που θα τους βοηθήσουν
για μια αποτελεσματική αλλαγή σε προσωπικό και κοινωνικό επίπεδο…».

Bandura, 1986

Η προσωπικότητα ξεκινά να σχηματίζεται από την πρώτη στιγμή της γέννησης και με την έλευση του χρόνου και υπό την επίδραση των κοινωνικών εμπειριών αναπτύσσεται ένα σταθερό σύστημα διαθέσεων, τάσεων, πεποιθήσεων και αξιών που κάνουν κάθε άνθρωπο μοναδικό και ξεχωριστό.

Στη ζωή υπάρχουν κρίσιμες περίοδοι κατά τις οποίες τα σχήματα συμπεριφοράς που έχει μάθει ο άνθρωπος να χρησιμοποιεί ως τώρα, δεν είναι αρκετά. Τα συστήματα αξιών που μέχρι τώρα τον συντρόφευαν, δεν τον αντιπροσωπεύουν πια και ουσιαστικά έχει ανάγκη από μια ΑΛΛΑΓΗ, μια αλλαγή που θα ωθήσει το άτομο

 • να αποκτήσει μια θετική στάση για τον εαυτό του
 • να αναγνωρίσει τον τρόπο με τον οποίο συνδέεται με τους ανθρώπους
το μονοπατι της ζωης
 • να αναθεωρήσει το σύστημα αξιών του
 • και να επιλέξει τον τρόπο με τον οποίο θα ζήσει τη ζωή του χωρίς να νοιώθει παγιδευμένος

Η ανάγκη για αλλαγή και η αναζήτηση της αυτοπραγμάτωσης συχνά φέρει κάποιον στο γραφείο ενός ψυχολόγου. Μέσα από το χτίσιμο μιας σχέσης εμπιστοσύνης και ασφάλειας με τον ψυχολόγο, το άτομο ανακαλύπτει το δρόμο που

 • οδηγεί στη λήψη αποφάσεων που μειώνουν το αίσθημα προσωπικής δυσφορίας
 • φωτίζει τις πραγματικές ανάγκες
 • απαλλάσσει από συμπτώματα, συμπεριφορές και συναισθήματα που ταλαιπωρούν
 • δείχνει τις δυνάμεις και τα ψυχικά αποθέματα
 • θυμίζει την ανάγκη να φροντίζει τον εαυτό του και τους ρόλους του
 • φέρει ισορροπία ανάμεσα στη γνώση και το συναίσθημα
 • τον φέρνει σε επαφή με τα πραγματικά του συναισθήματα όπως αυτά διαμορφώνονται σε σχέση με τους άλλους

Αν, λοιπόν, η ψυχική υγεία σχετίζεται με τη κατάσταση συναισθηματικής ευεξίας όπου το άτομο μπορεί να ζει, να εργάζεται με άνεση και να ικανοποιείται από τα προσωπικά επιτεύγματα του, ο ψυχολόγος γίνεται άλλοτε οδηγός και άλλοτε «συμπορευτής» στην αναζήτηση των δρόμων αυτών που θα φέρουν στο άτομο την αίσθηση της ολοκλήρωσης.