Υπηρεσίες

Υπηρεσίες για παιδιά - εφήβους

Υποστήριξη μαθησιακών, συναισθηματικών και αναπτυξιακών αναγκών σε παιδιά και εφήβους

  • Αξιολόγηση γνωστικών ικανοτήτων και σχολικής ετοιμότητας, συναισθηματικής κατάστασης και συμπεριφοράς
  • Ψυχοπαιδαγωγικές παρεμβάσεις σε παιδιά
  • Διδασκαλία στρατηγικών μελέτης και μάθησης
  • Εκπαίδευση σε κοινωνικές δεξιότητες και αντιμετώπιση δυσκολιών κοινωνικής προσαρμογής
  • Συμβουλευτική παιδιών και εφήβων
  • Ομάδες δημιουργικής έκφρασης για παιδιά και εφήβους
περισσότερα...
Υπηρεσίες για γονείς

Συμβουλευτική Γονέων /Ομάδες Γονέων

  • Ατομική συμβουλευτική γονέων
  • Ομάδες γονέων (ανοιχτές ή κλειστές)
περισσότερα...